Cung cấp lắp đặt dự án 2 x 1250 KVA tại KCN Khai Quang, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

 Vận chuyển 2 máy phát điện Cummins 1250 KVA đến nhà máy sản xuất


 Đưa 2 máy vào vị trí lắp đặt

Đấu nối hệ thống và vận hành

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC