Máy phát điện

Phụ trách kinh doanh

Mr. Hướng: 097 751 5535

Mr. Mừng: 0983 195 826

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật: 024 6295 4009

Phụ trách xuất khẩu

Mr. Nguyên: 0902 100 626

Xem bản đồ

Máy phát điện lắp ráp NHSTAR - ISUZU (20 kVA - 110 kVA)

Máy phát điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 25 KVA

Máy phát điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 25 KVA

 - Model: NHI 28 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 25 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 30 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 30 KVA

 - Model: NHI 33 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 30 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 40 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 40 KVA

 - Model: NHI 44 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 40 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 50 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 50 KVA

 - Model: NHI 55 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 50 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 60 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 60 KVA

 - Model: NHI 66 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 60 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 80 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 80 KVA

 - Model: NHI 88 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 80 KVA - Công suất dự..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 100 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR – ISUZU 100 KVA

- Model: NHI 110 - Động cơ: Isuzu - Đầu phát: Ngân Hà - Công suất liên tục: 100 KVA - Công suất dự phòng:..

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC