Máy phát điện

Phụ trách kinh doanh

Mr. Hướng: 097 751 5535

Mr. Mừng: 0983 195 826

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật: 024 6295 4009

Phụ trách xuất khẩu

Mr. Nguyên: 0902 100 626

Xem bản đồ

Máy phát điện nhập khẩu Cummins - Anh (750 kVA - 2750 kVA)

Tổ máy phát điện POWER LINK 750 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 750 KVA

- Model: WCS825 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 750 KVA - Công suất dự phòng: 825 KVA -..

Tổ máy phát điện POWER LINK 810 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 810 KVA

- Model: WCS900 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 810 KVA - Công suất dự phòng: 900 KVA -..

Tổ máy phát điện POWER LINK 910 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 910 KVA

 - Model: WCS1000 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 910 KVA - Công suất dự phòng:..

Tổ máy phát điện POWER LINK 1000 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 1000 KVA

- Model: WCS1100 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 1000 KVA - Công suất dự phòng: 1100..

Tổ máy phát điện POWER LINK 1100 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 1100 KVA

 - Model: WCS1250 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 1130 KVA - Công suất dự phòng:..

Tổ máy phát điện POWER LINK 1250 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 1250 KVA

- Model: WCS1375 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 1250 KVA - Công suất dự phòng: 1375..

Tổ máy phát điện POWER LINK 1500 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 1500 KVA

- Model: WCS1650 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 1500 KVA - Công suất dự phòng: 1650..

Tổ máy phát điện POWER LINK 1800 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 1800 KVA

 - Model: WCS2000 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 1800 KVA - Công suất dự phòng:..

Tổ máy phát điện POWER LINK 2000 KVA

Tổ máy phát điện POWER LINK 2000 KVA

- Model: WCS2200 - Động cơ: CUMMINS - Đầu phát: STAMFORD - Công suất liên tục: 2000 KVA - Công suất dự phòng: 2200..

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC