Máy phát điện

Phụ trách kinh doanh

Mr. Hướng: 097 751 5535

Mr. Mừng: 0983 195 826

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật: 024 6295 4009

Phụ trách xuất khẩu

Mr. Nguyên: 0902 100 626

Xem bản đồ

Máy phát điện nhập khẩu Energy - Italia (30 kVA - 2250 kVA))

Tổ máy phát điện ENERGY 50 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 50 KVA

 - Model: EY50F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 50 KVA - Công suất dự phòng: 55..

Tổ máy phát điện ENERGY 60 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 60 KVA

 - Model: EY60F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 60 KVA - Công suất dự phòng: 66..

Tổ máy phát điện ENERGY 100 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 100 KVA

 - Model: EY100F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 100 KVA - Công suất dự phòng: 110..

Tổ máy phát điện ENERGY 200 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 200 KVA

 - Model: EY200F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 200 KVA - Công suất dự phòng: 220..

Tổ máy phát điện ENERGY 300 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 300 KVA

 - Model: EY300F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 305 KVA - Công suất dự phòng: 330..

Tổ máy phát điện ENERGY 400 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 400 KVA

 - Model: EY400F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 400 KVA - Công suất dự phòng: 440..

Tổ máy phát điện ENERGY 500 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 500 KVA

 - Model: EY500F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 500 KVA - Công suất dự phòng: 550..

Tổ máy phát điện ENERGY 600 KVA

Tổ máy phát điện ENERGY 600 KVA

 - Model: EY600F - Động cơ: FPT - Đầu phát: Mecc Alte - Công suất liên tục: 600 KVA - Công suất dự phòng: 660..

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC