Máy phát điện

Phụ trách kinh doanh

Mr. Hướng: 097 751 5535

Mr. Mừng: 0983 195 826

Hỗ trợ kỹ thuật

Kỹ thuật: 024 6295 4009

Phụ trách xuất khẩu

Mr. Nguyên: 0902 100 626

Xem bản đồ

Máy phát điện NHSTAR - KIRLOSKAR Ấn Độ (30 kVA - 1000 kVA)

 Máy phát điện NHSTAR sử dụng động cơ KIRLOSKAR nhập khẩu Ấn Độ dải công suất tử 30 kVA đến 1000 kVA. 

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 600 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 600 KVA

 Model : NHK688 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model DV12 Công suất liên tục: 625 kVA Công suất dự phòng: 688..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 500 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 500 KVA

 Model : NHK550 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model DV10 Công suất liên tục: 500 kVA Công suất dự phòng: 550..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 400 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 400 KVA

Model : NHK440 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model DV8 Công suất liên tục: 400 kVA Công suất dự phòng: 440 kVA Điện..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 320 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 320 KVA

Model : NHK350 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model DV8 Công suất liên tục: 320 kVA Công suất dự phòng: 350 kVA Điện..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 100 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 100 KVA

Model : NHK110 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 4K1080TAG1 Công suất liên tục: 100 kVA Công suất dự phòng: 110..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 80 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 80 KVA

Model : NHK88 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 4R1040TA Công suất liên tục: 80 kVA Công suất dự phòng: 88 kVA Điện..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 60 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 60 KVA

 Model : NHK66 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 4R1040T Công suất liên tục: 60 kVA Công suất dự phòng: 66..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 200 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 200 KVA

 Model : NHK220 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 6SL1500TA Công suất liên tục: 200 kVA Công suất dự phòng: 220..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 250 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 250 KVA

 Model : NHK275 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 6SL8800TA Công suất liên tục: 250 kVA Công suất dự phòng: 275..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 160 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 160 KVA

Model : NHK176 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 6K1080TA Công suất liên tục: 160 kVA Công suất dự phòng: 176 kVA Điện..

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 125 KVA

Máy Phát Điện DIESEL NHSTAR - KIRLOSKAR 125 KVA

Model : NHK138 Động cơ KIRLOSKAR (ẤN ĐỘ) Model 4K1080TA Công suất liên tục: 125 kVA Công suất dự phòng: 138 kVA Điện..

CÁC THƯƠNG HIỆU ĐỐI TÁC